Season-Ruhmeshalle von [Xbox] Overwatch

[Xbox] Overwatch
[XBO] Overwatch: Rookie-Season #1 - Liga A -
Deutscher Meister
Jeffs Army BoBoGoriLLa385 , Novadi Khalid , Der Eichler , SK Germany73 , Evil Beafowl , V7 Evoz , tobi404 , JohnAnthony
Vizemeister
qvG - Team Dignity
Platz 3
Maniacs of Gaming
[XBO] Overwatch: Rookie-Season #1 - Liga B -
Deutscher Meister
Kein Teamlogo Kronoslegacy ToastBrotTaube , rzby , Asada Shino I , Enriiko , Scherebeatle27 , Sinda96 , PizzaNowa , ]DeSBL[I Buendel I
Vizemeister
Kein Teamlogo BBG Viperz (Viperz)
Platz 3
Feeding Monkeys